Контрольна робота з теми "Іван Франко" - Page 2

поглядів дотримувався письменник та як це вплинуло на його твори.

 2 варінт

1 рівень (кожна правильна відповідь оцінюється 0,5 балів – усього 3 бали)

  1. На території якої області народився Іван Франко?

А. Львівської.

Б. Черкаської.

В. Київської.

Г. Івано-Франківської.

2. Чому померла матір Івана Яковича?

А. Під час пологів.

Б. Від застуди.

В. Рак печінки.

Г. Втопилася.

3. Де знаходилася так звана «нормальна школа» отців Василіан, у якій навчався Іван Франко?

А. У Львові.

Б. У селі Ясениця-Сільна.

В. У Дрогобичі.

Г. У селі Нагуєвичі.

4. Де Іван Якович здобув вищу освіту?

А. У Дроргобицькому університеті.

Б. Не мав вищої освіти.

В. У Львівському університеті.

Г. У Київському інституті.

5. До якого роду літератури належить твір Івана Франка «Мойсей»?

А. Епос.

Б. Лірика.

В. Драма.

Г. Ліро-епос.

6. До якого жанру належить твір Івана Франка «Перехресні стежки»?

А. Оповідання.

Б. Новела.

В. Повість.

Г. Драма.

2 рівень (кожна правильна відповідь оцінюється 1 балом – усього 2 бали)

  1. Темою драми «Украдене щастя» є…

  2. Розкажіть історію Барана з «Перехресних стежок».

3 рівень (кожна правильна відповідь оцінюється 2 балами – усього 4 бали)

  1. Розкажіть, що ви знаєте про захист докторської дисертації Іваном Франком.

  2. Визначте проблеми «Перехресних стежок» Івана Франка.

4 рівень (правильна відповідь оцінюється 3 балами)

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2020

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.